• Реєстрація | Нагадати пароль?

  3D ТУР
  Корисні посилання
  Ласкаво просимо до Економіко-правового факультету!
  • 22-03-2012, 11:26
  • 0

  Декан
  Економіко-правовий факультет було засновано у 1996 році. Очолює факультет доктор юридичних наук, професор Л.М. Ніколенко.
  Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».
  На факультеті діє аспірантура за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень; 12.00.02 - конституційне право, муніципальне право; 08.00.02 - світове господарство та міжнародні економічні відносини. У 2011 році відкрито спеціалізовану раду з захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень; 12.00.02 - конституційне право, муніципальне право. Щорічно на факультеті проводяться Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний розвиток державотворення та право творення в Україні: проблеми теорії та практики» та дві Всеукраїнські науково-практичні конференції молодих вчених «Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», «Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір».
  Наукові роботи студентів, молодих учених та викладачів факультету публікуються в українсько-грецькому міжнародному науковому юридичному журналі «Порівняльно-правові дослідження» та Віснику МДУ Серія «Право» та Серія «Економіка».

  Факультет веде активну міжнародну діяльність. У грудні 2005 року МДУ увійшов до складу Міжнародної асоціації юридичних вищих учбових закладів, штаб-квартира якої знаходиться на юридичному факультеті Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, а у 2006 році до складу Ради Директорів Європейського центру публічного права.
  З 2008 року на базі МДУ і економіко-правового факультету відкрита і діє щорічно Літня Академія Європейського публічного права. Для читання лекцій запрошуються авторитетні учені-практики як з України, так і зарубіжних країн. Кафедри міжнародної економіки і менеджменту приймають участь в реалізації міжнародної програми в рамках проекту TEMPUS MODEР «Модернізація і розвиток професіоналізованих дисциплін», яка дає студентам можливість отримувати два дипломи державного зразка – український і французький. Щорічно найкращі студенти мають можливість брати участь в міжнародних стажуваннях у Греції, Нідерландах, Італії, Франції, Польщі, Чехії та інших країнах.

  Категорія: Головна
  Детальніше